Dünya nüfusunun 6’da 1’i artan kuraklık, iklim değişikliği ve yoksulluk  kaynaklı erişimin olmaması sebebiyle yaşamın temeli olan temiz suya ulaşamamaktadır.

 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ)  hazırladığı ‘İçme Suları, Sanitasyon ve Hijyen’ konulu rapora bakıldığında dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 200 milyon kişinin temiz içme suyuna erişemediği dikkat çekmektedir. Bir diğer önemli husus ise 785 milyon kişinin temiz su kaynağına ulaşabilmesi için yarım saat yürümesi gerektiğidir.

Suya erişimin zor olması, ulaşılan suların hijyen koşullarına uygun olmaması birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Bu hastalıkların başlıcaları ishal, kolera, dizanteri, hepatit A ve tifodur. DSÖ tarafından yayımlanan ortak raporda her yıl 5 yaş altı 297 bin çocuğun ishale bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanmıştır.

 Hal böyle iken yeraltı kaynaklarına ulaşımda kullanılabilecek sondaj makinaları, gerekli ve yeterli hijyeni sağlayabilecek filtreleme yöntemiyle açılan kuyular verilerdeki üzücü tabloyu azaltabilmektedir.

    Açacağımız su kuyuları ile temiz suya erişimi sağlayıp binlerce cana, binlerce bedene hayat verebilmek  için birlik olmaya ne dersiniz?

   Desteğinizle temiz su erişimini sağlayabilir, bu konuda kalıcı projeler gerçekleştirebiliriz.

Sizler de bu mücadelede bizlere destek verebilirsiniz

   Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.