"Ne onlar bizsiz ne biz onlarsız" sloganıyla çıktığımız bu yolda, hepimizin bu zincirin bir parçası olduğunu biliyor ve hayvan dostlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere devam eden faaliyetlerde gönüllülüğümüzü sürdürüyoruz.

Hayvanların doğal yaşam alanlarının tehdit altında olması, bilinçsiz kentleşme, değişim gösteren iklim koşulları, besin zincirlerinde insan müdahalesine bağlı dengesizlikler, kısırlaştırma faaliyetlerinin yetersiz oluşu sebebiyle patili dostlarımız özellikle kış aylarında besin bulmakta güçlük çekmektedirler. 

İçinde yaşadığımız ve bize ev sahipliği yapan doğanın bizi koruduğunu ve bizim de onu korumak için elimizden geleni yapmamız gerektiğini biliyoruz. Doğa ve doğada birlikte yaşadığımız hayvanlar ile uyum içinde yaşamak istiyoruz. Yıllardır artış gösteren çevre kirliliği, küresel ısınma ve doğal akışı bozan insan kaynaklı diğer her türlü etkenin önünde duruyor, bunun için faaliyetler düzenliyoruz.

Toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, doğal hayatından uzaklaşmış yahut uzaklaştırılmış hayvanları korumak ve bu hayvanları doğal yaşam ortamlarına geri kazandırmak, yardıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavilerini sağlamak ve kamuoyunun ilgisini bu hayvanlara çekmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici yurt dışında ve yurt içinde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması ve küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunuyor ve bu tür faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz.

Özellikle de öncesinde sahiplenilmiş ve ardından sokağa terk edilmiş dostlarımızın doğaya adaptasyon sürecinde yaşadıkları sorunlara beslenme problemi de eşlik etmekte ve yaşadıkları zorluklar artmaktadır. 

Can Veren Eller Derneği olarak, sokak hayvanlarının yaşadığı bu zorlukları en aza indirmek amacı ile çıktığımız bu yolda siz de bağış yaparak destek olabilirsiniz.