Yaşamın temeli olan suya, Dünya nüfusunun altıda biri sağlıklı bir şekilde ulaşamamaktadır. İklim değişikliği ile artan kuraklık sebebiyle temiz suya erişim gittikçe zorlaşmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hazırladığı “İçme Suları, Sanitasyon ve Hijyen” isimli raporda dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 200 milyon kişinin hâlâ temiz içme sularına erişimi olmadığına dikkat çekiliyor. Raporda dikkat çekici bir diğer önemli husus ise 785 milyon kişinin yarım saatlik yürüme mesafesinde ulaşabileceği bir temiz su kaynağının bulunmaması.

Temiz su ve hijyen koşullarının iyi olmaması ishal, kolera, dizanteri, hepatit A ve tifo gibi hastalıkların kolayca yayılmasına sebep oluyor. Yayımlanan ortak raporda her yıl 5 yaş altı 297 bin çocuğun ishale bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanıyor.

Temiz suyun olmaması çeşitli hastalıklara yol açmaktayken var olan akarsuların yakın olduğu yerlerde de arıtılmamış suyun taşıdığı patolojik etkenler pek çok bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmakta ve 5 yaş altı önlenebilir çocuk ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. 

Bunun yanında Covid-19 virüsünün yol açtığı acı tablo sağlığın önemini bir kere daha hatırlatırken, sağlık profesyonelleri olarak bölgenin ihtiyacına yönelik Hijyen Paketi hazırlıyor ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz.

Afrika bu konuda ihtiyacın yoğunlukta olduğu bir bölge olarak başı çekerken Suriye, içinde bulunduğu durum ile her geçen gün yoksulluğa sürüklenerek en temel ihtiyaçlardan olan temizlik ürünlerine ulaşamaz duruma geliyor.

Can Veren Eller Derneği olarak düzenlediğimiz insani yardımlarda hijyeni öncelikli yardım konusu olarak görüyor ve gerekli planlamaları buna göre yapıyoruz. Sizlerin desteği ile paketlerin dağıtımını gerçekleştiriyoruz.

Mülteci kamplarında ve düzenlediğimiz sağlık seyahatlerinde tespit ettiğimiz bölgelere destek olmaya devam ediyoruz.

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen afet durumlarında (deprem, sel, yangın vb.) hijyen paketlerimizi hızlı bir şekilde temin ederek bölgeye ulaştırılmasını sağlıyoruz.