Can Veren Eller Derneği olarak; ülkemizde ve yurt dışında yardım ve eğitim amaçlı sağlık yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Dahiliye, Üroloji, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Beyin Cerrahisi,  Kardiyovasküler Cerrahi, Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Plastik Cerrahi,  Diş, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon,  Enfeksiyon Hastalıkları, Radyoloji, Laboratuvar Hizmetleri, Halk Sağlığı alanlarında faaliyet gösterirken aynı zamanda bu alanlarda hizmet veren tıp doktoru, hemşire, ebe, teknisyen gibi personelin eğitimi ile de ilgileniyor ve bu konularda seminer, çalıştay, kongre, sempozyum düzenliyoruz.

Sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler açmayı planlıyor ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz.

Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapıyoruz. Gönüllü sağlık ekibi kuruyor, meslek içi eğitimler veriyor, ihtiyaç duyulan bölgelere insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderiyoruz.

Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenliyoruz.

Sağlık bakımının yetersiz olduğu Afrika ülkelerinde, Suriye’deki savaş sebebiyle kamplarda sağlık hizmetine erişemeyen insanlara; hekim, hemşire, sağlık teknikerlerinden oluşan gönüllü sağlık ekibimizle destek sağlıyor, malzeme ve ilaç ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Gerekli görülen ve talep edilen bölgelere gönüllü sağlık ekibi ile sağlık seyahati düzenleyip cerrahi operasyon, tetkik, tanı yöntemleri ile eğitim desteği ve sağlık hizmeti sunuyoruz.

Sağlık hizmetinin yetersiz olduğu Afrika ülkelerinde, Suriye’deki savaş sebebiyle kamplarda sağlık hizmetine erişemeyen insanlara; hekim, hemşire, sağlık teknikerlerinden oluşan gönüllü sağlık ekibimizle destek sağlıyor, malzeme ve ilaç ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Tüm bunları yaparken uluslararası belirlenen etik kurallarına uyuyor, çalışma ilkelerimiz ve temel değerlerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz.

Sağlık hizmetinden yeterince faydalanamayan bölgelere yaptığımız gönüllü sağlık seyahatlerimizin devamlılığını önemsiyor ve bunu düzenli hale getiriyoruz. 2019 yılından beri deneyimli ekibimizle sağlık taramalarına ağırlık veriyoruz.

Sizler de bu mücadelede bizlere destek verebilirsiniz