Gönüllü olmak özveride bulunmaktır. Bir yaşam biçimidir, insani sorumluluktur. Hiçbir mecburiyetin yokken sana ve ailene ait olan zamanı toplumun, insanlığın yararına olduğunu düşündüğün işler yapmaktır. Saygılar.