Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.02.2023 tarihinde saat 10:00'da Monumento Kartal Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 26.02.2023 tarihinde aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:

Açılış ve Yoklama,

Divan heyetinin seçilmesi,

Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi,

Yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

Derneğin uluslararası faaliyet yapması, uluslararası iş birliğinde bulunması,

Derneğin federasyona üye olması, üyelikten çıkması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Dernekte personel çalıştırılması, yönetim kurulu üyelerinin sigortalı ya da huzur hakkı ile hizmet vermesi, çalışan personellerin işten çıkarılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Derneğe gayrimenkul, araç, tüm taşınır ve taşınmaz mal alım ve satma işlemleri ile derneğin borçlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Dilek ve temenniler,

Kapanış.