Kurban; toplumda kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ruhunu canlı tutarken aynı zamanda sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Allah’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Allah’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kaynak: diyanet.gov.tr

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. 

Kaynak: diyanet.gov.tr

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Kaynak: diyanet.gov.tr

Bağışçılarımız kurban bedelini bizlere ulaştırdıktan sonra Can Veren Eller Derneği olarak kurban alım, kesim ve dağıtım süreçlerini titizlikle yapıyoruz. Kurban sahibinin vekaletini alarak, İslami usüllere göre kesilen kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine (yetimler, savaş mağdurları, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere) dağıtıyoruz. Vacip kurbanlarınızı Afrika ve Suriye’de bulunan ihtiyaç sahiplerine  ulaştırıyoruz.

Vacip kurbanlarınızı kesip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurbanınız kesildikten sonra görsellerini tarafınıza iletiyoruz.

Diğer Bağışlar