Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen "kurban" dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Allah’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Allah’a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslüman'ın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Şükür Kurbanı, Herhangi bir vesileyle Allah’a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Herhangi bir vesileyle Allah’a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir.

Adak, bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı halde ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılmasını ifade eder. Diğer bir deyişle kişinin sorumlu olmadığı halde farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah'a söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır.

Adağın geçerli olabilmesi için adakta bulunan kimsenin Müslüman, akıl sağlığı yerinde ve büluğa (ergenlik çağına) ermiş bir kimse olması gerekir.

Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez.

Akika, Yeni doğan erkek yahut kız çocuk için Allah'a şükretmek maksadı ile kesilen kurbana Akika kurbanı denilir.

Şifa Kurbanı, İnsanların yakalandıkları hastalıktan kurtulmaları için kesilen kurbandır. Şifa kurbanının kesilme amacı hastanın şifa bulması buna ek olarak Allah rızasını kazanmaktır. 

Sadaka Kurbanı, Genel olarak yoksul insanlara dağıtılması amacıyla bağışlanan kurbandır. Allah rızası kazanma amacını taşıyan sadaka kurbanı yiyecek kişiler için sınırlama yoktur. Kişiler kendileri bu kurbanı kesiyorlarsa ailelerinin ve kendilerinin yemelerinde herhangi bir sakınca yoktur.

Kaynak: diyanet.gov.tr

Kurban; toplumda kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ruhunu canlı tutarken aynı zamanda sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Bağışçılarımız kurban bedelini bizlere ulaştırdıktan sonra Can Veren Eller Derneği olarak kurban alım, kesim ve dağıtım süreçlerini titizlikle yapıyoruz. Kurban sahibinin vekaletini alarak, İslami usullere göre kesilen kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine (yetimler, savaş mağdurları, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere) dağıtıyoruz. Yılın her günü Nafile kurbanlarınızı (Adak, Sadaka, Şifa, Akika, Şükür), yılda bir defa ise Vacip kurbanlarınızı Afrika'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Adaklarınızı yıl boyu adınıza kesip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurbanınız kesildikten sonra görsellerini tarafınıza iletiyoruz.

BAĞIŞ FORMU

Bağış Kodu nafile2213463988
Bağış Adet
Bağışçının Adı Soyadı


Bağış Miktarı
Diğer Bağışlar